TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ COMPTABLE M2A1 19/20