Curs d'especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data

Programació d'intel·ligència artificial

Sistemes d'aprenentatge automàtic